تبلیغات
radioftp - مطالب تیر 1397

شهر دماوند:
شهر دماوند یکی از قدیمی ترین شهرهای تاریخی به حساب می اید .دماوند که از شهرستان های استان تهران به حساب می اید نام خود را از کوه دماوند که در این منطقه واقع شده گرفته است .دماوند که محل طلاقی شهرهای تهران ،مازندران و سمنان می باشد به همین دلیل این شهر دارای تردد زیادی است  ودارای اهمیت می باشد .
این منطقه که دارای مناطق دیدنی می باشد که شامل پیست اسکی و چشمه ی ابعلی،ابشار تیز اب،چشمه اعلا،برج شبلی که همین امر باعث ورود توریست و گردشگر به این منطقه ی خوش اب و هوا می شود .
بنا به دلایلی که ذکر شد ثبت شرکت و برند  در این منطقه دارای اهمیت می باشد .

ثبت برند در دماوند شامل چه مراحلی می باشد :
1-کامل کردن مدارک برای ثبت برند
2-تکمیل اظهار نامه ثبت برند و ارائه ی تقاضا نامه به اداره ی  مالکیت صنعتی
3-دریافت شماره ی اظهار نامه
4-از طریق اینترنت هزینه های مورد نظر  پرداخت می شود  و دریافت رمز اظهار نامه
5-در صورتیکه مدارک مورد تایید کارشناس قرار گرفت جهت اگهی در روزنامه ی رسمی قوه ی قضاییه فرستاده می شود
6-افرادی که در این زمینه فعالیت می کنند به مدت یک ماه زمان اعتراض دارند
7- چنان چه بعد از مدت مشخص شده اعتراضی صورت نگیرد اگهی دوم مالکیت صادر می شود که ده ساله می باشد

 اشخاص حقیقی برای ثبت برند چه مدارکی را باید ارائه دهند :
1-کپی کارت ملی و شناسنامه
2-ارائه ی اصل گواهی ثبت برند
3-ارائه ی اصل سند صلح
برای ثبت شرکت حقوقی چه مدارکی نیاز است :
1-ارائه ی اگهی تاسیس روزنامه
2-ارائه ی اخرین  تغییرات
3-کپی شناسنامه و کارت ملی
4-ارائه ی اصل گواهی ثبت
5-ارائه ی اصل سند صلح


نصاب تصمیم مجمع عمومی موسس

سه شنبه 12 تیر 1397 10:46 ق.ظ

نصاب تصمیم به این معناست که چه تعداد رای موافق برای تصویب یک موضوع نیاز است. تمامی تصمیمات در مجمع عمومی موسس با اکثریت ( نه بیش از ) دو ثلث آرای حاضر در جلسه رسمی اتخاذ می شود . مثلاَ اگر 75 رای حاضر در جلسه مجمع عمومی موسس حاضر باشد برای تصویب اساسنامه 50 رای کافی است. طبق ماده 103 لایحه ، ملاک رای گیری در کلیه مجامع عمومی کل سهامداران نمی باشند، بلکه تعداد آرایی است که در جلسه رسمی حاضر بوده اند.
در مجمع عمومی موسس، هر سهم یک رای دارد نه اینکه هر صاحب سهم یک رای داشته باشد. به عنوان مثال اگر شخصی صد سهم داشته باشد بلاتردید در مجمع عمومی موسس صد حق رای دارد مگر موضوع جلسه ی مجمع عمومی موسس آورده غیرنقد یا سهام موسس باشد که در این صورت، این سهامداران حق رای ندارند.

    تصویب آورده غیرنقد


اگر یک یا چند نفر از موسسین آورده غیرنقدی داشته باشند، باید الزاماَ قبل از اقدام به دعوت از مجمع عمومی موسس، نظر کتبی کارشناس رسمی دادگستری را در مورد آورده غیرنقد جلب و آن را به ضمیمه گزارش خود به مجمع عمومی موسس بدهند.
به موجب ماده 76 لایحه ، مجمع عمومی موسس نمی تواند بیشتر از مبلغی که کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی کرده مال غیرنقدی را قبول کند اما به همان اندازه و کمتر از آن می تواند، آورده غیرنقد را تصویب کند.
تصویب آورده غیرنقد : مجمع عمومی موسس با اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی
ارزیابی آورده غیرنقد : کارشناس رسمی دادگستری

    تصمیم مجمع عمومی موسس در خصوص آورده غیرنقد

همان طور که می دانیم به موجب ماده 6 لایحه ، قسمتی ( نه تمام ) از سرمایه شرکت سهامی عام می تواند به صورت غیرنقد باشد.
پس از بررسی موضوع آورده ی غیرنقد در مجمع عمومی موسس، دو حالت را می توان در نظر داشت :
حالت اول : کلیه ی آورده های غیرنقدی تصویب یا قبول شود. در این صورت بحثی وجود ندارد.
حالت دوم : در صورتی که آورده های غیرنقدی تصویب نشود، جلسه ی دومی تشکیل می گردد. طبق ماده 80 لایحه ، زمان تشکیل جلسه دوم حداکثر یک ماه است. نصاب تشکیل جلسه دوم، حضور بیش از نصف پذیره نویسان هر مقدار از سهام شرکت است که تعهد کرده اند یعنی اکثریت مطلق عددی.
در فاصله ی میان جلسه اول و دوم، اشخاصی که آورده ی غیرنقد آن ها مورد قبول قرار نگرفته دو امکان برایشان وجود دارد :
حالت اول : تعهد غیرنقد خود را به تعهد نقد تبدیل و مبالغ لازم را تادیه کنند . در این صورت با مشکل مواجه نمی شویم و شرکت به حیات خود ادامه می دهد.
حالت دوم : اشخاصی که آورده ی غیرنقد آن ها تصویب نشده، نظر مجمع عمومی موسس را نپذیرند. طبق ماده 81 لایحه ، در این صورت تعهد آن ها نسبت به سهام خود باطل شده محسوب و سایر پذیره نویسان ( نه اشخاص خارج از شرکت ) می توانند آن مبالغ را تعهد و مبالغ لازم را تادیه کنند. اما در صورتی که سایر پذیره نویسان مبالغ لازم را تعهد و تادیه نکنند، شرکت قابل تشکیل نمی باشد و موسسین باید ظرف مدت 10 روز از تاریخ تشکیل آن مجمع ، مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهند، تا گواهی ماده 19 لایحه صادر شود.

    رسیدگی به مزایای مورد مطالبه موسسین

در صورتی که مزایا تصویب نشود دو حالت را می توان در نظر گرفت :
حالت اول : نظر مجمع را قبول کنند و با انصراف از مزایا در شرکت باقی بمانند.
حالت دوم : نظر مجمع را قبول نکنند و بخواهند از شرکت خارج شوند. طبق مواد 80 و 81 لایحه ، در صورتی که نظر مجمع را قبول نکنند همانند آن که آورده غیرنقد تصویب نشود و بخواهند از شرکت خارج شوند، تعهد آن ها نسبت به سهام خود باطل شده محسوب و سایر پذیره نویسان ( نه اشخاص خارج از شرکت ) می توانند آن مبالغ را تعهد و مبالغ لازم را تادیه کنند. اما در صورتی که سایر پذیره نویسان مبالغ لازم را تعهد و تادیه نکنند، شرکت قابل تشکیل نمی باشد و موسسین باید ظرف مدت 10 روز از تاریخ تشکیل آن مجمع، مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهند تا گواهی ماده 19 لایحه صادر شود.

    مقایسه مزایای مورد مطالبه و آورده غیرنقد

اگر مزایای مورد مطالبه تصویب نشد و این اشخاص بخواهند در شرکت باقی بمانند فقط باید از مزایای درخواست شده انصراف دهند، اما اگر آورده ی غیرنقد تصویب نشود و این اشخاص بخواهند در شرکت باقی بمانند، باید تعهد غیرنقد خود را به نقد تبدیل و مبالغ لازم را تادیه کنند.
نکته : به حد نصاب تشکیل جلسه ی دومی که برای رسیدگی به آورده غیرنقد یا مزایای مورد مطالبه ی موسسین تشکیل می شود بسیار دقت شود زیرا ماده 80 لایحه ، ملاک را بر اکثریت مطلق عددی گذاشته است، یعنی حضور بیش از نصف پذیره نویسان که هر مقدار از سهام شرکت را تعهد کرده باشند.
نکته : به موجب ماده 76 لایحه ، مزایایی که موسسین مطالبه کرده اند نیاز به ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری ندارد.

    حق رای نداشتن دارندگان مزایا و آورده غیرنقد

به موجب ماده 77 لایحه ، هر گاه مجمع عمومی موسس بخواهد در خصوص آورده غیرنقد یا مزایا تصمیم گیری کند، اشخاصی که آورده غیرنقد تعهد کرده اند یا مزایایی برای خود مطالبه کرده اند، حق رای ندارند و آن قسمت از آورده غیرنقد که موضوع رای است از حد نصاب، جز سرمایه شرکت نخواهد بود.
به عنوان مثال اگر شرکت 100 واحد سرمایه داشته باشد و مجمع عمومی موسس برای رسیدگی به 30 واحد از سرمایه که به صورت غیرنقد است تشکیل شود، این 30 واحد از نصاب جلسه خارج می شود و ملاک احتساب حداقل نصف سرمایه برای رسمیت ، جلسه 70 واحد می باشد. در این صورت، دارندگان حداقل 35 واحد سرمایه می توانند مجمع عمومی موسس را تشکیل دهند، زیرا نصاب تشکیل در دعوت اول دارندگان حداقل نصف سرمایه است.
سوال : اگر شخصی صد سهم داشته باشد که 60 سهم مربوط به آورده نقد و 40 سهم دیگر به ازای آورده غیرنقدی به او داده شده باشد، آیا در زمان تصویب آورده غیرنقد در مجمع عمومی موسس نسبت به 60 واحد سرمایه نقد خود می تواند رای بدهد؟
خیر. نسبت به تمامی 100 سهم خود در تعیین حد نصاب محاسبه نمی شود، اما دارنده آورده غیرنقد در زمان تصویب آورده غیرنقد دیگران حق رای دارد. مثلاَ حمید که آورده اتومبیل دارد می تواند در زمان رسیدگی به آورده غیرنقد پدرام که ساختمان اداری را به عنوان آورده معرفی کرده است، رای دهد.
 


بازاریابی شبکه ای نوعی بازاریابی چند سطحی و لایه لایه می باشد. در این متد از بازاریابی افراد حقیقی ویا حقوقی چند لایه از افراد بازاریاب یک محصول تا رسیدن به دست مصرف کننده می باشند . در بسیاری از کشور ها از جمله ایران برخی از شر کت ها اقدام به فروش محصولات خود از طریق این نوع بازاریابی می کنند . روش کار این شرکت ها و یا به عبارت دقیق تر روش این نوع بازاریابی تعیین یک نماینده فروش می باشد که ضمن تبلیغ و فروش محصولات شرکت نفراتی را نیز جذب نموده و برای فروش محصولات شرکت آموزش می دهد . نمایندگان فروش پس از فروش محصولات شرکت به افراد زیر مجموعه درصدی از سود محصول را به عنوان مزد و یا درصد خود دریافت می کنند و به همین ترتیب تمامی افراد زیر مجموعه نیز در هنگام فروش و بازاریابی محصول درصدی را به عنوان مزد دریافت می کنند.

این نفرات بسته به نوع جایگاهشان در این هرم بازاریابی درصد های سود متفاوتی دریافت می کنند. پس طبیعی است هر کدام از افراد بازاریاب محصولات تنها یکی از کارهای آنها است و برای بدست آوردن سود بیشتر مجبور به شناسایی و تربیت بازریاب های دیگر و قرار دادن ایشان در زیر مجموعه خود می باشند و به این ترتیب این هرم همواره بزرگتر شده ، فروش محصولات شرکت بالا رفته و سود بیشتری نصیب صاحبین شرکت شده و از این سود مبلغ مشخصی به حساب بازاریابان شبکه ای و یا لایه های بازاریاب شرکت واریز خواهد شد.

فعالیت این شرکت ها بسته به بازار مصرف و نیاز جامعه و وجود مشتریان کالا و خدمات شرکت هیچ موقع قطع نشده و این شبکه همیشه می تواند گسترش پیدا کرده و حتی در مراحلی به کشورهای دیگر نیز گسترده شود.

اما اینکه چه لزومی دارد که این فعالیت ها در قالب شرکت انجام شود استناد می کنیم به دستور العمل نحوه صدور مجوز و نظارت بر فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای که از سوی معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی تصویب و ابلاغ شده است. در این دستور العمل به صراحت قید شده است که هر گونه فعالیت بازاریابی شبکه ای باید در قالب شرکت و با مجوز وزارت بازرگانی انجام پذیرد و چنانچه هر نهاد و گروهی بدون مجوز اقدام به فروش و بازار یابی شبکه ای نماید طبق قانون متخلف شناخته شده و با وی برخورد خواهد شد .

این دستور العمل حتی تنوع و نوع محصولات و کیفیت آنها را منوط به اخذ تاییدیه کمیته نظارت کرده است . پس هر گونه کالا و خدمات با دریافت مجوز از کمیته نظارت می تواند در شرکت هایی که قانونا به ثبت رسیده و فعالیت آنها مجاز می باشد بصورت شبکه ای به فروش رسیده و برای آنها بازاریابی شود .

هر چند ثبت شرکت بازاریابی شبکه ای مانند سایر شرکت ها توسط اداره ثبت شرکت ها انجام می پذیرد ولیکن باید توجه داشت که این نوع شرکت ها باید مواردی و شرایط خاصی را داشته و رعایت نمایند متقاضیان ثبت شرکت های بازاریابی شبکه ای باید طرحی توجیهی تجاری مناسبی را ارائه نمایند وبرای آن باید اهداف و  برنامه های عملیاتی  پیش بینی شده ای را آماده کرده و ارائه نمایند.  این طرح باید روشن و شفاف و مستند شده باشد. قابلیت ارزیابی و نظارت داشته باشد و توجیه اقتصادی خوبی داشته باشد.

این طرح باید قبل از هر گونه فعالیتی به تصویب کمیته نظارت رسیده باشد و تمامی مراحل با توجه به طرح تایید شده انجام پذیرد. چراکه با بی توجهی به طرح تصویب شده مرکز امور اصناف و بازرگانان می تواند مجوز تاسیس را لغو و یا ابطال نماید.

با تصویب اولیه طرح تجاری  متقاضیان می توانند با آماده کردن پیش نویس اساسنامه و اظهارنامه نسبت به ثبت شرکت اقدام نمایند . مرکز امور اصناف و بازرگانان پس از تایید کمیته نظارت مسئول تایید اولیه و صدور موافقت مقدماتی و همچنین مجوز نهایی فعالیت شرکت بازاریابی شبکه ای می باشد.

به منظور صدور مجوز فعالیت بازاریابی شبکه ای متقاضیان باید درخواست خود را بصورت کتبی به همراه مدارک مورد اشاره در ماده ای 2 دستورالعمل مذکور به مرکز امور اصناف و بازرگانان ارائه نمایند . این مدارک مورد بررسی اولیه قرار می گیرد و در صورت تکمیل بودن و داشتن شرایط اولیه برای اعلام نظر و تایید به کمیته نظارت ارجاع داده می شود . این کمیته اقدام به رسیدگی به مدارک نموده و چنانچه صلاحیت متقاضی را تایید نمایند برای صدور موافقت مقدماتی مراتب به امور اصناف و بازرگانان ارجاع داده خواهد شد. مرکز امور اصناف و بازرگانان با دریافت تاییدیه کمیته نظارت موافقت نامه مقدماتی را برای متقاضی صادر می کند . کمیته نظارت همچنین اقدام به بررسی شرایط احراز متقاضی خواهد نمود و در صورتیکه متقاضی شرایط و ضوابط لازم را مطابق ماده 2 دستورالعمل داشته باشد اقدام به ارائه تاییدیه برای صدور مجوز فعالیت بازاریابی شبکه ای برای مرکز امور اصناف و بازرگانان خواهد نمود .

برگزاری سمینارهای تبلیغاتی و یا تاسیس دفتر و داشتن نشست های کاری با رعایت مندرجات اساسنامه و طرح تجاری مصوب کمیته نظارت پس از صدور مجوز بلامانع می باشد . همچنین مرکز امور اصناف و بازرگانان می تواند شرکت های دارای مجوز را مطابق با معیارهای تعیین و تصویب شده توسط کمیته نظارت  بررسی و رتبه بندی کرده و نتایج آن را بصورت عمومی منتشر نماید .

برای ثبت شرکت بازاریابی شبکه ای متقاضیان باید اقدام به دریافت و تکمیل و ارائه چهار فرم بنمایند. فرم اولی مربوط به  اطلاعات متقاضیان و نحوه فعالیت مورد نظر آنها می باشد. فرم دوم به نحوه پرداخت حق الزحمه بازاریابان در شرکت می پردازد و اطلاعات مربوط به ان باید توسط متقاضیان تکمیل شود .اطلاعات  امور مالی  شرکت در فرم سوم تکمیل خواهد شد و سایر اطلاعات که باید به پیوست ارائه شود مانند اوراق ، اسناد و کاتالوگ و بروشور و ... در فرم چهارم درج و پیوست می شود .

پس از تکمیل فرم های فوق ، برای کالاهایی که در این شرکت ارائه خواهد شد چنانچه نیاز به مجوز خاصی دارند ، باید مجوز مربوطه از مراجع ذی صلاح تهیه شده باشد و  به اداره ثبت شرکت ها ارائه شود .

متقاضین همچنین باید در برگه ای مکتوب تمامی شرایط شرکت اعم از نوع بازاریابی ، تسویه حساب ، نحوه فعالیت شرکت و ساعات کاری ، نوع تبلیغات ، نحوه تسویه حساب با بازاریابان و سود آنها ، ابزارهای مورد استفاده برای فروش و بازاریابی ، نحوه عودت و شکایت مشتریان ، نوع آموزش و اطلاع رسانی ها و .... همه با امضاء ارائه شود و در نسخه ای دیگر طرح تجاری و فرآیند بازاریابی باید شفاف وقابل استناد و ارزیابی به همراه توجیه اقتصادی برای شرکت و بازاریابان توضیح داده شود . این نوع شرکت ها تنها می توانند اقدام به بازاریابی شبکه ای نموده و از فعالیت های دیگر منع شده اند و این موضوع باید در اساسنامه به صراحت بیان شود .

و اما باید ها و نباید های شرکت های بازاریابی شبکه ای که ادامه حیات آنها را می تواند تحت الشعاع قرار دهد :

- شرکت بازاریابی شبکه ای موظف است برای درخواست های مشتریان خود حداکثر ظرف 10 روز اقدام نموده و کالای مورد درخواست را به دست ایشان برساند .

- شرکت نمی تواند مشتریان و یا بازاریابان را مجبور به انتخاب کالایی خاص نموده و یا کالایی جایگزین برای انها ارسال نماید ( البته در صورتیکه قبلا در طرح تجاری به صورت شفاف این موضوع آورده شده باشد و اطلاع رسانی دقیقی صورت گرفته شده باشد این موضوع می تواند منتفی باشد )

- با اولین شکایت کمیته نظارت می تواند وارد عمل شده و در صورتیکه ادعای مشتری تایید شد توسط مرکز امور  اصناف و بازرگانان اخطاریه ای پنج روزه  برای شرکت صادر کند تا سریعا به شکایت مشتری رسیدگی و رضایت وی جلب شود. در صورتیکه شرکت اقدامی انجام ندهد مرکز امور اصناف و بازرگانان می تواند مجوز فعالیت شرکت را لغو نماید . 

- چنانچه مشتریان و یا بازاریابان برای دریافت وجه و یا کالای خود در موعد تعیین شده اقدام نکنند و یا در محل حضور نداشته باشند ، شرکت نسبت به قصور آنها دینی نداشته و هیچگونه خسارت و وسودی نباید به مشتری و یا بازاریاب پرداخت نماید .

- داشتن حداقل مدرک کارشناسی و یا معادل آن برای مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره الزامی است .

- حداقل سرمایه مورد نیاز برای ثبت شرکت 400.000.000 میلیون ریال می باشد .

- هرگونه پرداخت پورسانت و پاداش به مشتریان و بازاریان خارج از چهارچوب طرح تجاری مصوب ممنوع می باشد .

- میزان پرداخت سود ، پاداش و پورسانت ضمن درج در طرح تجاری باید برای تمامی سطوح کاملا روشن و قابل سنجش و اندازه گیری باشد .

- نسبت کفایت سرمایه شرکت ، توسط کمیته نظارت اعلام می شود و این نسبت باید کاملا رعایت شود .

- قیمت ها باید مطابق با نرخ تعیین شده در بازار باشد و چنانچه در بازار مشابهی برای کالا وجود ندارد باید تابع قوانین و مقررات قیمت ها لحاظ شوند .

- اقدام به گسترش شبکه انسانی و جذب توزیع کننده صرف کالا و پولگردانی ، فروش کالاها و محصولات موهوم، خرید و فروش جایگاه  در نمودار درختی و فروش و پیش فروش محصولاتی که تولید آنها مشروط و محتمل است ممنوع می باشد.

- اعضاء باید کتبا تعهد نمایند که مطابق با فهرست تایید شده کمیته نظارت اقدام به انتخاب بازرس و حسابرس برای شرکت و ظرف مدت تعیین شده خواهند نمود و گزارشات مالی ماهانه و سالانه خود را به کمیته نظارت ارائه و نماینده این کمیته در مجامع عمومی آنها شرکت داده خواهد شد .

- نرم افزار هایی مورد تایید کمیته نظارت تنها می توانند در این شرکت ها راه اندازی شوند . این نرم افزار ها باید قابلیت های مختلفی داشته باشند مانند امکان تامین اطلاعات مورد نیاز کمیته نظارت بصورت لحظه ای . همچنین استخراج آمار و اطلاعات مالی شرکت بایدبصورت فوری ممکن باشد تا در صورت نیاز کمیته نظارت بتواند بدون وقفه به انها دسترسی پیدا کند .

- در قراردادی که فی ما بین شرکت و بازرسان و حسابرسان منعقد می شود باید  به بازرسان و حسابرسان اجازه بازرسی و بررسی لحظه به لحظه عملیات های مالی داده شده باشد تا در صورت تخطی این افراد مراتب را فورا به کمیته نظارت منعکس کنند


تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی جهت دستیابی به منفعت و سود می توانند دارایی های خود را که شامل سرمایه، تخصص و ارتباطات است را درکنار یکدیگر قرار داده و شرکت خود را ثبت نمایند. ثبت شرکت در هر کشوری دارای قوانین خاص می باشد که باید با عقد قراردادی بین آنها شرکت را ثبت نمود

در ایران نیز ثبت یک شرکت دارای قوانین خاصی می باشد که باید برای ثبت شرکت از آنها استفاده کرد. رعایت قوانین منجر به ثبت شرکت در ایران خواهد شد.

طبق قوانین ثبت شرکت در ایران، اجازه ثبت شرکت به کسانی داده می شود که شرایط زیر را دارا باشند:

کلیه افراد حقیقی و حقوقی می توانند در ایران اقدام به ثبت شرکت کنند این فاراد حقیقی و حقوقی چه ایرانی باشند  و  چه غیر ایرانی به راحتی می توانند شرکت خود را در ایران ثبت نمایند.

افرادی که دارای سوء پیشینه اند نیز می توانند بدون هیچ مشکلی شرکت خود را ثبت نمایند، با این تفاوت که بعد از ثبت شرکت نمی توانند به عنوان اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل یا بازرس انتخاب شوند.

اشخاص خارجی که  غیر ایرانی هستند می توانند بدون اینکه در  ایران شریک ایرانی داشته باشند، شرکت خود را ثبت کنند و مالکیت صددر صدی شرکت خود را در ایران داشته باشند. ( شرکت های جوینت ونچر)

اگر چند شرکت با هم ترکیب شوند و یک شرکت مستقل ایجاد کنند می توانند این کار را بدون دخالت اشخاص حقیقی انجام دهند.


به موجب ماده 412 قانون تجارت " ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود " . بنابراین به محض این که تاجر در پرداخت بدهی های خود وقفه ایجاد نمود ورشکسته خواهد بود.

برای تحقق ورشکستگی سه شرط ذیل ضروری است :
1. تاجر یا شرکت تجاری بودن ؛
2. توقف تاجر یا شرکت تجاری، از تادیه وجوهی که بر عهده اوست ؛
3. صدور حکم دادگاه، دایر بر ورشکستگی .

پس از آنکه حکم ورشکستگی تاجری صادر گردید دارای آثار و نتایجی به شرح ذیل می باشد :
1- از مداخله در اموال خود ممنوع می شود و در شمار محجورین قرار می گیرد و حق ندارد از حساب بانکی خود وجوهی دریافت دارد و یا وجوهی به حساب خود واریز نماید.
2- از اموالی که در تجارتخانه یا انبار دارد چیزی را خارج نماید یا اموالی را به اماکن مزبور وارد نماید.
3- از طلبکارهای خود وجهی دریافت دارد یا به کسانی که بدهکار است جنس یا وجهی بپردازد.
4- در دفاتر تجاری دخل و تصرفی نماید مثل اینکه چیزی را اضافه یا کسر نماید.
5- در اسناد و مدارک خود مانند دسته چک ها و یا برات ها و سایر اوراق تجاری اقداماتی انجام دهد.
6- اگر مالی به طور امانت در تجارت خانه و یا انبار متعلق به اشخاص حقیقی با حقوقی است به آن ها مسترد نماید.
7- در صورتی که اموالی را نزد اشخاصی به طور امانت گذاشته اخذ نماید.
8- برعلیه طلبکاران یا بدهکاران اقامه دعوی نماید یا اینکه طرف دعوای آن ها قرار گیرد و سلب مداخله در اموال و یا ممنوعیت او به این علت است که پس از ورشکستگی محجور می گردد. اما محجوریت او با محجورین مندرج در ماده 1207 قانون مدنی فرق دارد ( صغار، اشخاص غیررشید، مجانین ). زیرا تاجر جزو هیچیک از محجورین ماده مزبور نمی باشد بلکه محجوریت او حمایت و مصلحتی است که برای حفظ حقوق طلبکاران او است ولی در سایر موارد ( غیر از امور مربوط به تجارت خانه خود ) محجور نیست و می تواند به امورات خانوادگی خود رسیدگی نموده و نیز به موجب قانون و یا با اجازه صاحب مال در حقوق و امور مالی آنان اقدامات لازم از قبیل اینکه امور وکالت را انجام دهد و یا وصی دیگران بشود، بر عهده بگیرد.

    آثار حکم ورشکستگی درباره مدیر تصفیه

قائم مقام به معنی جانشین است که هم در قانون تجارت و هم در قانون مدنی مورد توجه قرار گرفته است . لیکن به تصریح ماده 418 قانون تجارت پس از آنکه حق مداخله تاجر به حکم دادگاه از او سلب گردید مدیر تصفیه که از طرف دادگاه تعیین می شود قائم مقام خاص او بوده و برای تصفیه اموال و دارایی و مطالبات و تعهدات و قروض وی دارای کلیه اختیاراتی است که خود تاجر قبل از ورشکستگی در اموال و امور مالی خود داشته است که به حکم قانون به مدیر تصفیه تفویض می گردد و او حق دارد به جای تاجر از اختیارات و حقوق او استفاده نماید.
بنابراین هر کس هرگونه ادعا یا شکایتی درباره اموال منقول و غیرمنقول از تاجر ورشکسته دارد باید به او رجوع و یا علیه او اقامه کند زیرا تاجر مسلوب الاختیار می باشد و مدیر تصفیه طرف دعوی قرار می گیرد.

• اشخاصی که می توانند تقاضای ورشکستگی تاجر را تقدیم کنند :
به موجب ماده ۴۱۵ قانون تجارت، حکم ورشکستگی تاجر به حکم دادگاه عمومی درموارد ذیل اعلام می شود.
الف) بر حسب اظهار خود تاجر،
ب) به موجب تقاضای یک یا چند نفرازطلبکارها،
ج) به تقاضای مدعی‌العموم بدایت (دادستان).


• تعریف تجارت الکترونیک :
تجارت الکترونیک انجام کلیه فعالیت های تجاری با استفاده از شبکه های ارتباطی کامپیوتری، به ویژه اینترنت است. تجارت الکترونیک نوعی، تجارت بدون کاغذ است. به وسیله تجارت الکترونیک تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم برای حمل و نقل کالاها، با زحمت کمتر و مبادلات بانکی با شتاب بیشتر انجام خواهد شد.
شرکت ها برای ارتباط با یک دیگر، محدودیت های فعلی را نخواهند داشت و ارتباط آنها با یکدیگر ساده تر و سریع تر صورت می پذیرد. ارتباط فروشندگان با مشتریان نیز می تواند به صورت یک به یک با هر مشتری باشد. به عبارت دیگر، تجارت الکترونیک نامی عمومی برای گستره ای از نرم افزارها و سیستم ها است که خدماتی مانند جستجوی اطلاعات، مدیریت تبادلات،بررسی وضعیت اعتبار، اعطای اعتبار، پرداخت به صورت روی خط ، گزارش گیری و مدیریت حسابها را در اینترنت به عهده می گیرند. این سیستم ها زیر بنای اساسی فعالیت های مبتنی بر اینترنت را فراهم می آورند. هدف از بکارگیری تجارت الکترونیک، ارائه روشی جدید در انجام امور بازرگانی می باشد. به واسطه این روش، تاجران قادرند که محصولات و خدمات خود را به شکل تمام وقت و تمام خریداران در سراسر جهان، مستقل از مرزهای جغرافیایی و ملیت ها عرضه کنند.

• مزایای تجارت الکترونیک :
از مهمترین مزایای تجارت الکترونیک و کسب و کار الکترونیک می توان به موارد زیر اشاره نمود :
_ کاهش هزینه معاملاتی و زمان انجام کار
_ حذف محدودیت های مکانی و زمانی
_ دسترسی آسان به اطلاعات لازم
_ حذف دلال ها و واسطه ها
_ کاهش هزینه های تولید
_ افزایش درصد فروش
_ جهانی شدن تجارت

• ثبت شرکت تجارت الکترونیک :
برای ثبت شرکت تجارت الکترونیک شما می توانید یکی از انواع شرکت های سهامی خاص یا با مسئولیت محدود را در نظر بگیرید شایان ذکر است برای ثبت شرکت تجارت الکترونیک اگر در موضوع فعالیت شرکت از عبارت تجارت الکترونیک به تنهایی استفاده شود ثبت شرکت نیازمند دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تنظیم مقررات خواهد بود. اما چنانچه در موضوع فعالیت شرکت کلمه غیر هرمی و غیر شبکه ای قید شود ثبت شرکت مستلزم اخذ مجوز نمی باشد.

• شرایط ثبت شرکت تجارت الکترونیک :
جهت ثبت شرکت تجارت الکترونیک سهامی خاص باید حداقل 3 نفر عضو + 2 نفر بازرس، که بازرسین نباید از اعضاء باشند وجود داشته باشد؛ میزان دارایی شرکت حداقل صد هزارتومان می باشد که 35 درصد از سرمایه در ابتدا به صورت نقدی پرداخت شود. هم چنین برای ثبت شرکت تجارت الکترونیک با مسئولیت محدود باید حداقل 2 نفر شریک وجود داشته باشد؛ حداقل سرمایه اولیه این شرکت ها یک میلیون ریال می باشد که باید تحویل مدیرعامل شود و از وی اقراریه دریافت شود.

• مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تجارت الکترونیک سهامی خاص :

    دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
    دونسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد
    دونسخه اظهارنامه تکمیل شده شرکت سهامی خاص و امضاء ذیل آن توسط سهامداران
    دوبرگ صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب رسیده باشد
    تصویر برابر اصل شده شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین
    ارائه گواهی پرداخت حداقل 35 درصد از سرمایه شرکت
    اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری تهیه شده از مراکز پلیس + 10
    اخذ مجوز در صورت نیاز به صدور مجوز.

• مدارک لازم برای ثبت شرکت تجارت الکترونیک با مسئولیت محدود :

    تصویر کارت ملی و شناسنامه شرکاء و مدیران
    گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
    2جلد اساسنامه و امضای ذیل صفحات آن توسط سهامداران
    2 نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
    2برگ تقاضانامه
    اخذ و ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلان کارشناس اداره ثبت شرکت ها
 


معافیت مالیاتی برای شرکت ها

سه شنبه 12 تیر 1397 10:31 ق.ظ

هر چند تمامی افراد و شخصیت های حقوقی مشغول فعالیت در ایران باید پس از ثبت شرکت خود بصورت سالیانه اقدام به دریافت دفاتر پلمپ مالیاتی نموده و مطابق آن و در زمان های تعیین شده اقدام به ارائه این دفاتر به اداره دارایی و تعیین مالیات و پرداخت آن نمایند ولیکن در بسیاری از موارد قانون گذار با ارائه لوایح قانونی برخی از شرکت ها را از کل و یا برخی موارد مالیاتی معاف اعلام نموده که باید شرکت ها در هنگام محاسبه مالیات خود این موارد را به اطلاع اداره دارایی با مستندات کامل برسانند تا موضوع معافیت مالیاتی شامل حال آنها بشود.

معافیت مالیاتی هم برای تعاونی ها و هم برای شرکت ها و موسسات غیر تجاری در نظر گرفته شده است . جدای از اینکه موسسات غیر تجاری در صورتیکه به فعالیت های خیر خواهانه و عوام پسندانه پرداخته باشند و سود و منفعتی در این راه کسب نکنند کلا از مورد مالیات معاف می باشند سایر شرکت های  و تعاونی ها باید مالیات های تعیین شده مستقیم خود را پرداخت نمایند و در صورت برخورداری از معافیت می توانند از ان استفاده کنند.

معافیت های تعیین شده برای تعاونی ها و شرکت ها در حوزه های زیر  مطابق مصوبه سال 1366 قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر می باشد :

    تمامی شرکت های فعال در حوزه کشاورزی مطابق با ماده 81 قانون مالیات های مستقیم که درآمد حاصل از فعالیت آنها از طرق کشاورزی مانند خود کشاورزی ، دامداری ، دامپروری ، پرورش ماهی ، زنبور عسل و طیور ، صیادی و ماهیگیری ، نوغان داری ، احیا مراتع و جنگل ها ، باغات و باغستان ها و ... از پرداخت مالیات معاف می باشند .
    تمام تعاونی های متعارف و شرکت های تعاونی و سهامی عام طبق تبصره 6 ماده 105 قانون مالیات های مستقیم 25 درصد تخفیف معافیت مالیاتی از روی درآمد خود را خواهند داشت .
    مطابق ماده 132 قانون مالیات های مستقیم درآمد فعالیت های تولیدی و معدنی در واحد های تولیدی و یا معدنی بخش های خصوصی و تعاونی که پس از سال 1381 به این طرف مجوز بهره برداری گرفته اند از تاریخ شروع بهره برداری و یا استخراج تا 80 درصد و به مدت 4 سال از پرداخت مالیا ت موضوع ماده 105 قانون معاف می باشند. البته این موضوع برای کلیه شرکت ها و تعاونی های نامبرده شده در مناطق کمتر توسعه یافته تا 100 درصد قابل اجرا می باشد .
    طبق تبصره 3 ماده 132 قانون مالیات های مستقیم تمامی اشخاص حقوقی فعال در زمینه های ایرانگردی و جهانگردی که دارای پروانه بهره برداری بوده و این پروانه را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت نموده باشند از پرداخت 50 درصد مالیات متعلقه معاف می باشند .
    طبق ماده 138 قانون مالیات های مستقیم قسمتی از سود شرکت های مشمول پرداخت مالیات که به منظور توسعه و نوسازی و یا در راستای تکمیل واحد های موجود صنعتی و معدنی و یا برای ساخت واحد های جدید صنعتی و معدنی در همان سال به کار گشته شده است به شرط اینکه قبلا مجوزهای مورد نیاز برای توسعه و تکمیل واحد های صنعتی از نهاد های ذی صلاح دریافت شده باشد از 50 درصد معافیت مالیاتی مذکور در ماده 105 قانون معاف می باشند.

البته در صورت اینکه هزینه این تکمیل و نوسازی بیش از هزینه های مازاد مشمول بر مالیات ابرازی شرکت ها شود می توانند از این معافیت حداکثر تا سه سال  به میزان مازاد ذکر شده و یا باقی مانده هزینه اجرای طرح بهره مند شوند .

    کلیه شرکت های تعاونی و شرکت ها خصوصی که در محدوده آبریز تهران واقع شده اند و تعداد کارکنان انها حداکثر 50 نفر باشد ، چنانچه تاسیسات کاری خود را به خارج از شعاع یکصد و بیست متری تهران انتقال دهند از ضوابط موجود در وزارت امور اقتصادی  و دارایی بهره مند شده و از پرداخت مالیات تا 10 سال معاف خواهند بود .
    طبق بند ( ل) ماده 139 قانون مالیات های مستقیم تمامی شرکت های تعاونی و خصوصی و دولتی و شبه دولتی که در امور انتشاراتی و مطبوعاتی و همچنین فرهنگی و هنری فعالیت دارند و به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می کنند  از پرداخت مالیات معاف می باشند .
    مطابق تبصره 1 ماده 139 قانون مالیات های مستقیم کلیه موسسات غیر تجاری غیر انتفاعی و موسسات فرهنگی و هنری در خصوص تمامی درآمد های خود از راه های برگزاری سمینار های آموزشی ، دوره های آموزشی ،  نشر کتاب ، نشریه های دوره ای و ... به دست می آورند  مشمول مالیات نخواهد شد .
    صادر کنندگان محصولات حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی مطابق بند الف ماده 141 قانون مالیات های مستقیم کلیه درآمد های صادراتی محصولات تمام شده آنها در حوزه صنایع بخش کشاورزی  مانند محصولات : زراعی ، باغی ، دام و سیور ، شیلات ، جنگل و مراتع  و صنایع وابسته به آن  در راستای رسیدن به هدف  صادرات کالاهای غیر نفتی  به خارج از کشور تا 100 درصد از مالیات معاف خواهند بود .
    مطابق ماده 142 قانون مالیات های مستقیم کلیه شرکت های تعاونی تولیدی و اتحادیه های تولید صنایع دستی از پرداخت 100 درصد مالیات در خصوحص درآمد حاصل از صادرات کالاهایی که بصورت ترانزیت به ایران وارد شده و بدون تغییر در ماهیت آنها مجددا صادر شده اند معاف خواهند بود .
    تمامی اشخاص حقوقی طبق ماده 49 برنامه سوم توسعه که اقدام به جذب نیرو  از مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی بنمایند تا سقف مالیات بر حقوق دریافتی کارکنان جدید از پرداخت مالیات معاف می باشند .
    سرمایه گذارانی که در مناطق کمتر توسعه یافته سرمایه گذاری نمایند طبق ماده 50 برنامه سوم توسعه از معافیت از حقوق و عوارض دولتی برخوردار خواهند شد .
    طبق بند ب ماده 113 برنامه سوم توسعه کالاها و خدمات صادر شده مشمول پرداخت مالیات نمی شوند .
    طبق بند د ماده 163 برنامه سوم توسعه تمامی هزینه های پرداخت شده اشخاص حقوقی به منظور تعمیر ، تجهیز و ساخت فضاهای مذهبی و مساجد  باید توسط اداره دارایی به عنوان مالیات پذیرفته و از حساب مالیات کسر شود .
    طبق ماده 169 برنامه سوم توسعه به منظور تامین امکانات و حمایت های قانونی و اعتباری از ورزش و فعالیت های ورزشی در طول سال های اجرای برنامه سوم توسعه مبالغی که در این راستا و به این منظور برای تکمیل فضاها ، اماکن و باشگاه های ورزشی و ... و به منظور کمک به سازمان تربیت بدنی پرداخت شود می تواند از هزینه های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی کسر شود .
    مطابق ماده 175 برنامه سوم توسعه و در راستای تحقق آرمان های امام خمینی (ره) و با عنایت به تاکید رهبر معظم انقلاب هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی  صرف تقویت و توسعه پایگاه های بسیج شود از مبلغ کل مالیات آنها کم خواهد شد  و دولت هم باید  یک درصد از  سود ناخالص  کلیه شرکت های دولتی و شرکت های تابعه و شبه دولتی و وابسته به آنها و شرکت هایی همچون شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی ذوب آهن و ... صرف امور بسیج نماید .
    موضوع معافیت مالیاتی تبصره 2 ماده 132 قانون مالیات های مستقیم شامل حال شرکت های تولید فناوری اطلاعات نیز خواهد شد .
    طبق تبصره 3 ماده 138 قانون مالیات های مستقیم کلیه اشخاص حقوقی واقع در اصفهان ، اراک ، مشهد ، تبریز ، اهواز و شیراز که کارخانه های خود را به شعاه 120 کیلومتری شهر های اصلی و در شهرک های صنعتی قرار دهند  از پرداخت 50 درصد مالیت معاف خواهند بود .
    طبق ماده 13 قانون چگونگی اداه مناطق آزاد اقتصادی کلیه شرکت های فعال که در این مناطق راه اندازی شوند از موقع بهره برداری مشمول 20 سال معافیت مالیاتی خواهند شد .
    شرکت های ادغامی با شرکت های بزرگتر طبق بند الف ماده 40 قانون برنامه چهارم توسعه سرمایه شرکتی که از ادغام این شرکت ها به وجود بیاید تا سقف مجموع سرمایه شرکت های ادغام شده  از پرداخت مالیات معاف خواهد بود .

در نتیجه شرکت های تعاونی به شرح خدمات و فعالیت های زیر از پرداخت کل مالیات خود معاف خواهند بود :

    شرکت های تعاونی مصرف مخصوص کارکنان موسسات دولتی
    شرکت های تعاونی مسکن مخصوص کارکنان  موسسات دولتی
    شرکت های تعاونی مصرف مخصوص کارکنان موسسات غیر دولتی
    شرکت های تعاونی حوزه صیادان
    شرکت های تعاونی مخصوص دانشجویان
    شرکت های تعاونی مربوط به دانش آموزان
    شرکت های تعاونی تولیدی روستایی متشکل از افراد خود روستا

تعاونی های مصرف و مسکن مخصوص کارکنان دولتی و موسسات غیر دولتی باید منحصرا متشکل از این افراد باشد و تنها مشغول به تهیه ملزومات و مسکن برای افراد عضوی باشد که توانایی خرید خانه را نداشته و یا فاقد منزل بوده و از پس هزینه های زندگی و خرید ملزومات مورد نظر با استناد به موارد قانونی بر نیایند . در صورت محرز شدن خلاف این موضوع تعاونی متخلف محسوب خواهد شد .

همچنین اعضاء تعاونی های مسکن نباید دارای خانه بوده و به محض خانه دار شدن  عضو خانه دار شده  باید نسبت به سهم خود در تعاونی  مالیات خود را پرداخت نماید . در شرکت های تعاونی تولیدی روستایی  هم باید حتما اعضا از بین خود روستای مربوطه انتخاب شده باشند در غیر اینصورت افرادی که روستایی نباشند باید به نسبت سهم خود مالیاتشان را پرداخت نمایند .برای این منظور باید نام تمامی افراد غیر روستایی توسط هیئت مدیره ظرف مدت یک ماه به اداره دارایی ارائه شود .

استفاده از معافیت مالیاتی مشمول شرکت ها و تعاونی های مختلف خواهد شد که بهتر است قبل از ارائه دفاتر خود اطمینان حاصل نمایید که در صورت مشمول بودن بتوانید از این حق خود استفاده نمایید. 


ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

سه شنبه 12 تیر 1397 10:29 ق.ظ

   تشکیل این گونه شرکت ها به اروپا و به  زمان قرون وسطی باز می گردد که هنوز تجارت عمومیت نداشته و اشراف اشتغال به تجارت را بدون شان خود می پنداشتند. به طور عمده به تجارت های دریایی با تجار شریک می شدند و قسمتی از سرمایه شرکت را می پرداختند ولی در دو مورد هیچ دخالتی نمی کردند:

  -  نامش که در شرکت برده می شود.
 -   بیشتر از میزانی ای که سرمایه گذاشته بودند خود را مسئول نمی دانستند.

در حقیقت تاجر، مسئول تمام قرض های احتمالی بعد از استهلاک سرمایه بود و سود میان طرفین تقسیم می شد.

بعدها  این نوع شرکت در تجارت دریایی بسیار مورد استفاده قرار گرفت و در تجارت زمینی نیز استقبال شد.

ابتدا کشور فرانسه تصمیم به وضع کردن یک سری قانون برای این نوع شرکتها گرفت و قوانینی نوشته شد شامل

لزوم تنظیم قرارداد به موجب نوشته و تسلیم خلاصه شرکتنامه به مدیر دفتر دادگاه و …

طبق ماده ۱۴۱ قانون تجارت به شرکتی که برای امور تجاری خود تحت عنوان مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود.

در این گونه شرکت ها، شریک ضامن مسئول تمامی قرضهایی است که علاوه بر دارایی های شرکت ممکن است حاصل شود و در حقیقت وظیفه شریک ضامن مسئولیت قروض و دارایی های شرکت است.

بنابراین پس از نام شرکت حتما باید عبارت ” شرکت مختلط” و حداقل نام یکی از شرکاء ضامن قید گردد.

یکی از مواردی که باید در انتخاب نام شرکت رعایت شود این است که نباید نام هیچ یک از شرکا مسئولیت محدود، جزو نام شرکت قید گردد.مدیریت شرکت در هر صورتی شریک ضامن می باشد. طبق قانون” شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد و نه اداره امور از وظایف اوست”. یعنی شریک با مسئولیت محدود حق انتخاب مدیر را برای شرکت ندارد. پس وظیفه ای در اداره کردن شرکت نیز ندارد. در حقیقت حدود مسئولیت شرکا ضامن که مدیر شرکت تضامنی هستند و اختیارات آنها همانند شرکت تضامنی می باشد.


در این نوشتار، برای آشنایی ذهن خوانندگان ابتدا به تعریف طرح صنعتی اشاره ای خواهیم داشت و سپس وارد بحث اصلی شویم.
طرح صنعتی عبارتست از مجموعه ای از خطوط، طرح ، رنگ ، شکل ، ترکیب رنگی یا غیررنگی، دو بعدی یا سه بعدی ، هرگونه نمای داخلی یا خارجی، جزئی یا کلی یک محصول، بسته بندی، پوشش، طرح های چاپی و گرافیکی که به محصول شکل ظاهری خاصی بدهد و ویژگی و چهره جدیدی را ارائه دهد که به طور صنعتی قابل اجراء است.
به بیانی دیگر، طرح صنعتی به عنوان خصوصیات مربوط به شکل، ساختار، نقش و تزیینات به کار رفته در یک کالا به واسطه یک فرآیند صنعتی است به نحوی که در کالای نهایی و خاتمه یافته ایجاد چشم اندازی و جذابیت نماید.

تفاوت های میان طرح صنعتی ناشی از استخدام و طرح صنعتی ناشی از قرارداد :
غیر از مورد طرح صنعتی ناشی از استخدام، ممکن است طرح صنعتی بنا به سفارش و بر طبق قرارداد پیمانکاری ایجاد شود. در اینکه در این فرض چه کسی حق ثبت طرح صنعتی و حقوق ناشی از آن متعلق به چه کسی است، قوانین ملی کشورها و رویه های معموله در آن ها می تواند متفاوت باشد.
طرح صنعتی ناشی از استخدام با طرح صنعتی ناشی از قرارداد تفاوت دارد ؛ اگرچه ممکن است دارای احکام مشترک و یکسانی باشند. در رابطه با تفاوت

ماهوی این دو نوع قرارداد نظرات مختلف بین حقوقدانان وجود دارد که خلاصه آن ها به شرح ذیل است :
1- اگر طراح بر مبنای زمان و مدتی که در اختیار کارفرما قرار داده است از او مزد دریافت می کند، قرارداد استخدامی خواهد بود و اگر بر مبنای کار و موضوعی که تعهد به انجام آن کرده است از کارفرما وجه دریافت می کند، پیمانکاری و سفارش خواهد بود.
2- نظر دوم آن است که اگر نیروی کار در اختیار کارفرمای حرفه ای گذارده شود، تا به ضوابط استخدام خواهد بود و اگر کار و خدمتی را به عموم پیشنهاد می کند ولی طی قرارداد، در مقابل شخص یا اشخاص تعهد به اجرای آن را می نماید، پیمانکاری خواهد بود.
3- بر اساس نظر سوم مبنای تفاوت در استقلال پیمانکار و عدم آن در مستخدم است. به این توضیح که پیمانکار در نحوه انجام تعهدی که نموده و حتی تعطیلات جزیی میان دوره ای و میزان نیروی کار و کم و کیف آلات و ابزار و محیط کار بنا به صلاحدید خود عمل می کند در حالیکه فرد مستخدم از جهات مزبور تابع کارفرماست.
در قانون مصوب 1386 و بر اساس ماده ( 5 ) آن، قانونگذار علیرغم تفاوت ماهوی بین اختراع ناشی از استخدام و اختراع ناشی از قرارداد احکام آن ها را مشابه فرض کرده است. بر اساس بند ( ه ) ماده ( 5 ) قانون که بر اساس ماده 23 قانون، قابل تسری به طرح های صنعتی نیز می باشد، در صورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد، حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود، مگر آنکه خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد.

با توجه به مراتب فوق و نظر به مفاد قانون مصوب 1386 و سایر قوانین و مقررات مرتبط ذکر نکات ذیل ضروری به نظر می رسد :
1- احکام طرح صنعتی ناشی از استخدام و طرح صنعتی ناشی از قرارداد علیرغم تفاوت ماهوی، مشابه فرض شده است. بدین توضیح که اگر طرح صنعتی ناشی از قرارداد باشد، حقوق مادی آن متعلق به کارفرماست مگر آنکه خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد.
2- حقوق معنوی طراح در هر حال متعلق به اوست و متقاضی ثبت تکلیف دارد نام طراح را در اظهارنامه ذکر کند.
3- با توجه به بند ( ب ) ماده 6 قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای، اگر هدف از انعقاد قرارداد، پدید آوردن نرم افزار مورد نظر باشد یا پدید آوردن آن جزو موضوع قرارداد باشد، حقوق مادی مربوط به کارفرماست ، مگر اینکه در قرارداد به صورت دیگری پیش بینی شده باشد.
4- بهتر است همانند طرح صنعتی ناشی از استخدام، مقررات و احکام مربوط به طرح صنعتی ناشی از قرارداد نیز به صراحت و به طور شفاف در مجموعه قوانین و مقررات مربوط پیش بینی شود تا از بروز اختلاف و طرح دعاوی مختلف در مراجع قضایی جلوگیری شود.پیشرفت تکنولوژی نساجی در چند سال گذشته به قدری متنوع بوده است که میتوان به جرأت آن را به عنوان دومین تحول بزرگ صنعتی در زمینه تکنولوژی و ماشین سازی به حساب آورد. اگر اولین تحول بزرگ صنعت نساجی را در قرن نوزدهم با بکار افتادن چرخهای این صنعت توسط نیروی مکانیکی بدانیم به طور قطع دومین تحول بزرگ نساجی در اواسط قرن بیستم و با ارائه روش های جدید ریسندگی مانند تولید الیاف فلامنت و... انجام گرفته است.

• دلایل تحولات صنعت نساجی :
انگیزه های تحولات صنعت نساجی به غیر از مسائل اقتصادی و تکنیکی تولید، به عوامل زیر بستگی دارد :
_ ازدیاد سریع جمعیت در قرن نوزدهم و بیستم سبب شد تا نیاز به افزایش تولید کارخانه نساجی در نتیجه، افزایش تولید ماشین آلات نساجی بیشتر شود.
_ پیشرفت سریع سایر صنایع و در نتیجه کمبود کارگر و بالا رفتن دستمزد در این صنایع باعث شد که کارگران صنعت نساجی به صنایع دیگر روی آورند. دراین مورد تنها راه حل عملی، اتوماتیک کردن ماشین ها برای کم کردن نیاز به کارگر و به موازات آن افزایش تولید ماشین آلات به منظور قادر ساختن کارخانجات تولیدی به پرداخت دستمزد بیشتر بوده است.

• نانو نساجی :
صنعت دیگری که به واسطه فناوری نانو تکان خورد صنعت نساجی است. هم اکنون شرکت های بسیاری در تلاشند تا پارچه های هوشمندی بسازند که ویژگی های خود را با توجه به شرایط محیطی تغییر داده و حتی مراقب علایم حیاتی بدن باشد. هم اینک شاهد تولید پارچه هایی بر مبنای فناوری نانو در بازار جهانی هستیم که نسبت به آب، چروک و تنش بسیار مقاومند. به عنوان نمونه پارچه های شرکت صنعتی پارچه بافی سوئیس، ضد آب و ضد لک بوده و چربی های روی آنها خود به خود از بین می رود. این پارچه ها از طبیعت الهام گرفته و تولید آنها با نانو تکنولوژی تحقق یافته است. برگ های برخی گیاهان ( مثل نیلوفر آبی)، پوست سوسک و بال حشرات همیشه تمیز باقی می مانند زیرا ناهمواری های بی نهایت کوچک روی سطوح آنها مانع از چسبیدن ذرات گرد و خاک به این سطوح شده و کوچک ترین بارشی سطح آنها را پاکیزه می کند.
درحال حاظر برخی از متخصصان نانو تکنولوژی در حال کار بر روی مواد و پارچه های هوشمندی هستند که علاوه بر توانایی استتار خود، بتوانند پارگی های خودشان را نیز ترمیم کنند. اصل این کار بر مبنای موادی است که می توانند براساس نوری که به آنها می رسد واکنش های مختلفی از خود نشان دهند. هم اکنون این کار فقط از عهده مواد طبیعی بر می آید و سیستم های مصنوعی یا سنتزی از این قابلیت بی بهره اند. به همین دلیل نانوتکنولوژیست ها قصد دارند از بعضی از ارگانیسم های زنده نظیر برخی ماهی ها و دیگر موجودات دریایی مثل هشت پا تقلید کنند.

• کاربرد نانو فناوری در صنعت نساجی :
فناوری نانوهم می تواند منسوجات را هوشمند کند و به آنها کارایی ویژه ای بدهد. با توجه به ارتباط محصولات فناوری نانو با خواص نوری، گرمایی، خواص انعطاف پذیری و ... منسوجات زیادی می توانند از فناوری نانوبهره ببرند.
درمحصولات مدرن صنعت نساجی علاوه بر خصوصیات استحکامی روی خواص دیگری مانند جذب مواد، عبور یا دفع مواد نیز کار شده است. به چنین محصولاتی منسوجات هوشمند اطلاق می شود. کلمه هوشمند همیشه درست استفاده نمی شود. لباس های هوشمند، لباس هایی نیستند که فکر کنند یا برای شما چای درست کنند یا کتاب بخوانند. لباس های هوشمند یک قابلیت ویژه دارند. برای مثال به نخ های کشسان به خاطر خواص ارتجاعی فوق العاده می توان هوشمند گفت، می توان بارها و بارها آنها را کشش داد و باز بتواند خواص ارتجاعی خود را حفظ کند. این نخ ها وارد لباس شده و لباس را کشسان می کنند.
در واقع منسوجات هوشمند منسوجاتی هستند که می توانند در سرما ما را گرم نگه دارند و در گرما خنکمان کنند یا راحتی لازم را برای ما فراهم آورند. آنها می توانند نیمه رساناهای سازنده قطعات الکترونیکی را در برداشته باشد یا یک اثر رنگی ویژه از خود نشان دهند. خیلی از منسوجات هوشمند در انواع پوشاک استفاده می شوند وهدف آنها ایمنی بهداشت یا راحتی است.

• ثبت شرکت نساجی:
برای ثبت شرکت نساجی می توان در قالب های شرکت سهامی خاص و یا شرکت با مسئولیت محدود اقدام نمود. پس از تعیین قالب، جهت ثبت شرکت نیاز به شرایط و مدارکی است که در ذیل به ذکر آنها می پردازیم.

• شرایط ثبت شرکت نساجی سهامی خاص عبارت است از:
- حداقل 3 نفر عضو به همراه 2 نفر بازرس (بازرسین نباید از اعضاء باشند)
- میزان سرمایه اولیه مبلغ یک میلیون ریال
- پرداخت حداقل 35% سرمایه به صورت نقدی

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت نساجی سهامی خاص:
- امضاء اقرارنامه
- اصل گواهی سوء پیشینه کیفری
- فتوکپی مدارک شناسایی کلیه اعضاء (شناسنامه و کارت ملی)
- اخذ مجوز در صورت نیاز به مجوز
(تنظیم وکالتنامه به نام وکیل ،چنانچه ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.)

• شرایط ثبت شرکت بافندگی با مسئولیت محدود عبارت است از:
- تعهد به پرداخت کل سرمایه
- میزان سرمایه حداقل 100,000 هزارتومان
- وجود حداقل 2 نفر عضو

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت بافندگی با مسئولیت محدود:
- اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری تهیه شده از مراکز پلیس+10
- تصویر شناسنامه و کارت ملی سایر اعضاء
- اقرارنامه امضا شده
- مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع


سایتهای برتر

یکشنبه 10 تیر 1397 01:38 ب.ظ


دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 
 
 
آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :